Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου: Τόκη Ευγενία, Καθηγήτρια Εφαρμογών TEI Ηπείρου
Ομάδα Υλοποίησης - διαχείρισης: Τόκη Ευγενία, Πλαχούρας Κωνσταντίνος

Σας καλωσορίζουμε στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της Σχολής Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Ηπείρου