Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου: Τόκη Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Λογοθεραπείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ομάδα Υλοποίησης - διαχείρισης: Τόκη Ευγενία, Πλαχούρας Κωνσταντίνος