Το μάθημα αποσκοπεί να προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες τις βασικές γνώσεις για τη φροντίδα και αγωγή των βρεφών ηλικίας 0-1 έτους στα πλαίσια του ρόλου του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας. Μέσα από ένα συνδυασμό θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων καλύπτονται οι σημαντικότερες πτυχές της ανάπτυξης των βρεφών και του τρόπου φροντίδας τους.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

·      Να επιδεικνύει βασική γνώση της προγεννητικής περιόδου από τη σύλληψη και την εγκυμοσύνη μέχρι και τον τοκετό.

·      Να προσδιορίζει και να εκτιμά την κατάσταση του νεογέννητου.

·      Να επιδεικνύει γνώσεις σχετικά με της γενικές αρχές φροντίδας του βρέφους (0-12 μηνών).

·      Να κατανοεί το ρόλο του ως Παιδαγωγού Προσχολικής ηλικίας και να εφαρμόζει στην πράξη της γνώσεις που απέκτησε.

·      Να δημιουργεί κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον για το νεογέννητο βρέφος.

Να διακρίνει και να καλύπτει τις βασικές ανάγκες του βρέφους (σωματικές, κινητικές, συναισθηματικές, κοινωνικές, νοητικές).