Εισαγωγή στο κύτταρο. Κύτταρο κάτω από το μικροσκόπιο Ποικιλότητα των κυττάρων. Χημική σύσταση του κυττάρου. Μόρια των κυττάρων. Ενέργεια, βιοσύνθεση. Δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών. Δομή και λειτουργία του DNA. Αντιγραφή του DNA. Επιδιόρθωση του DNA. Από το DNA στις πρωτεΐνες. Τα χρωμοσώματα και η ρύθμιση των γονιδίων. Γενετική ποικιλότητα. Η τεχνολογία του DNA. Δομή μεμβρανών. Λιπιδική Διπλοστοιβάδα. Μεμβρανικές πρωτεΐνες.Μεμβρανική μεταφορά. . Τα κύτταρα αποκτούν ενέργεια από τις τροφές Παραγωγή ενέργειας στα Μιτοχόνδρια. Ενδοκυττάρια διαμερίσματα και μεταφορά. Κυτταρική επικοινωνία. Κυτταροσκελετός.. Kυτταρικός κύκλος. Κυτταρική διαίρεση Κυτταρικός θάνατος. Ιστοί. Η Διατήρηση και η Ανανέωση των Ιστών και η απορρύθμισή τους από τον καρκίνο. Γενικές ιδιότητες των βακτηριδίων, μυκήτων, παρασίτων και ιών. Γενετική και η μοριακή βάση της κληρονομικότητας