Διδάσκουσα: Ευγενία Τόκη, Αναπληρωτής Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων