Πρόκειται για ένα μάθημα εισαγωγικό στο γνωστικό αντικείμενο της Ελληνικής Γλώσσας. 

Αφού δίνονται οι απαραίτητοι ορισμοί εννοιών γλώσσας και γλωσσολογίας, οι λειτουργίες της γλώσσας και άλλα θεωρητικά στοιχεία, προσεγγίζεται σε αδρές γραμμές η ιστορία της ελληνικής γλώσσας από τις απαρχές της έως σήμερα.


Βασικοί στόχοι του μαθήματος :

α) να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες την εξελικτική πορεία της ελληνικής γλώσσας, ώστε να είναι σε θέση να κάνουν σωστή χρήση της.

β) να έρθουν σε επαφή με κείμενα (λογοτεχνικά και μη) διαφορετικών περιόδων της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας ώστε να εξοικειωθούν με σημαντικούς σταθμούς της εξέλιξής της.