Υπεύθ. Κλινικής άσκησης: Ε. Τόκη, Καθηγήτρια Εφαρμογών ΤΕΙ Ηπ. Διδάσκοντες: Ε. Βιρβιδάκη